O nás

ateliér hipík s.r.o.

| moderná architektúra pre vás |

Ateliér "ateliér hipík" vznikol v roku 2009 a ako spoločnošť s ručeným obmedzením funguje od roku 2013. Činnosť ateliéru je zameraná na moderné architektonické stvárnenie stavieb rôzneho druhu.

bytové budovy: | rodinné domy | bytové domy | ostatné budovy na bývanie |

nebytové budovy: | obchodné | priemyselné | športové | kultúrne a ostatné budovy |

Do navrhovania a projektovania stavieb vkladáme neštandardne architektonické riešenie čím sa snážíme odlíšiť od bežných ateliérov.

Naše stavby chceme pre svojích klientov riešiť v nízkoenergetickom až pásivnom štandarde.

Naše služby začínajú od architektonickej štúdie či investičného zámeru cez projekt pre územné a stavebné povolenie až po realizačný projekt s indviduálnym prístupom ku každému klientovi. Naše služby týmto nekončia a pokračújú vybavením územného či stavebného povolenia.

Ako samozrejmosťou je realizácia stavby v rôznych rozsahoch vyhotovebnia s autorský dozorom.

Ako firma z dlhoročnou praxou zabezpečujeme komplexné riešenie projektovej dokumentácie vo všetkých potrebných legislatívnyh stupňoch, vrátane projektov jednotlivých profesií:

| elektroinštalácia | zdravotechnika | ústredné kúrenie | plynoinštalácia |

| statika | požiarna ochrana | rozpočet a výkaz výmer | spevnené plochy |

| sadové úpravy | vzduchotechnika | MaR | EPS | SHZ |

V prípade záujmu zabezpečujeme návrh obnoviteľných zdrojov energie ako tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely, atď.

Riešenie interiérov Vám vieme zabezpečiť aj s dodávkou atypického nábytku a taktiež realizáciou interiéru na kľúč.

Hlavné činnosti:

| návrh rodinných domov

| návrh bytových domov

| návrh nebytových budov

| návrh interiérov

| návrh exteriérov

| návrh a predaj nábytku

| inžinierska činnosť

| realizácia stavieb